LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI

  1. Laboratoria Przyszłości -informacje o programie 2022 /PDF/- >>>

  2. Wykaz zakupionych pomocy w 2021 r /PDF/ >>>

  3. Realizacja programu #LaboratoriaPrzyszłosci

ROK SZKOL. 2023/ 2024
ROK SZKOL. 2022/ 2023

Laboratoria przyszłości to możliwości rozwoju kluczowych kompetencji (technicznych, informatycznych, matematycznych, umiejętności pracy zespołowej, rozwiązywania problemów, posługiwania się językami obcymi), ale także okazja do kreatywnej zabawy dla uczniów i nauczycieli.

Zdjęcia wykonano aparatem fotograficznym zakupionym w ramach programu #LaboratoriaPrzyszłosci.