Z historii oświaty w Czerwonej Woli:

Miejscowość najpierw była zwana jako Wola Manastyrska, która była założona przez osadników z Manasterza. Później od nazwisk kmieci Czerwonaków została nazwana Czerwoną Wolą. Czerwona Wola była własnością pełkińskiej linii Czartoryskich. Należała do księcia Jerzego Konstantego Czartoryskiego, przedstawiciela młodszej linii rodu (książę i jego żona, Maria, są pochowani w krypcie Książąt Czartoryskich w Sieniawie). We wsi w 1892 roku, ich córka, Wanda Czartoryska założyła ochronkę Sióstr Służebniczek Starowiejskich. Ochronka była siedliskiem oświaty i polskości. W 1910 roku zakończono budowę murowanej Ochronki, z kaplicą i salą szkolną. (…)W 1892 roku staraniem księcia Jerzego Konstantego Czartoryskiego, założono 1-klasową szkołę w Czerwonej Woli, która była prowadzona przez zakonnice z ochronki. W latach 1913-1950 nauczycielką szkoły przyklasztornej była s. Apolonia Muszyńska. W latach 1958-1961 wybudowano nową szkołę, która do 1999 roku była 8-klasowa. W 1999 na skutek reformy edukacji (utworzenie szkół gimnazjalnych) powstała szkoła 6-klasowa, a jej patronem został św. Jan Paweł II. Obecnie to szkoła ośmioklasowa.

Informacje pochodzą z Wikipedii:
link: https://pl.wikipedia.org/wiki/Czerwona_Wola_(wojew%C3%B3dztwo_podkarpackie)#Historia

Wiele informacji na temat można odnaleźć w kronice szkoły dostepnej w biliotece. 

O nas

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Czerwonej Woli
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Czerwonej Woli

W naszej szkole panuje bardzo dobry klimat. Wszyscy się bardzo dobrze znamy i szanujemy. Życzliwa i aktywna postawa rodziców przekłada się na wszystkie szkolne przedsięwzięcia.
Pragniemy, by w naszej szkole każdy uczeń i nauczyciel czuł się dowartościowany, zdolny do osobistego rozwoju wg indywidualnych możliwości i potrzeb, a jednocześnie przyczyniał się do rozwoju wspólnoty szkolnej. 

Nauczyciele uczący w naszej szkole: