Informacje dla uczniów i rodziców

Dzień Bezpiecznego Internetu w naszej szkole 

 Uczniowie i ich rodzice otrzymają dostęp na szkolnej stronie do różnych poradników, instrukcji i ciekawych filmów, a w przypadku najmłodszych kreskówek zwiazanych z tą tematyką.  

Plik i folder - odkrywcy Internetu
Flimy dla kl. IV- VI
1) Pierwszy odcinek serii przygód wirtualnych bohaterów Plika i Foldera. Odkrywcy tajemnic Internetu nagle lądują w realnym świecie rodzeństwa Oli i Filipa. Ostrzegają przed zagrożeniami płynącymi z sieci, ale również pokazują pozytywne aspekty umiejętnego korzystania z Internetu.
Plik i Folder – Odkrywcy Internetu (odc. 1)
LINK: https://drive.google.com/drive/folders/1WQTckZVBJ0OB3jnAmoKe3tH0s7hpHj9T?usp=sharing
2) Plik i Folder – Odkrywcy Internetu (odc. 2)
LINK:  https://www.youtube.com/watchv=F5B5E9yAWYI&feature=emb_logo
Dla kl. VII -VIIII
https://www.youtube.com/watchv=rAVP2wbairM&feature=emb_logo
Film o uzależnieniu od gier komputerowych
(Na początku pojawia sie rekalma. Nalezy kliknąć przycisk „Pomiń reklamę”): https://www.youtube.com/watchv=ggfrK0X_xjk&feature=emb_logo
Kreskówki dla najmłodszych:
1) Internet zawsze pamięta twoje błędy z przeszłości:
https://www.youtube.com/watch?v=yrAUoIHlErw&feature=emb_logo
2) Bal maskowy: Uwaga na oszustów internetowych!
https://www.youtube.com/watch?v=ZVgqR4dEQ8c&feature=emb_logo
3) Białe owce: Nie wierz we wszystko, co napisano w Internecie!
https://www.youtube.com/watch?v=PsBVNofgWDI&feature=emb_logo

 

11 Listopada Narodowe Święto Niepodległości

 

11 listopada 1918 roku Europejczycy przeżywali radość z zakończenia I wojny światowej. Wojna ta wybuchła 28 lipca 1914 roku. Główne państwa walczące to: Państwa Centralne: (Niemcy, Austro-Węgry i Włochy) przeciwko Entencie: (Wielka Brytania, Francja i Rosja). Wielka Wojna, nazwana później I wojną światową, była wstrząsem dla ówczesnych ludzi. Nigdy jeszcze w historii ludzkości nie doszło do konfliktu na tak dużą skalę. Wzięły w niej udział 33 państwa, a w szeregach armii walczyło ponad 70 milionów żołnierzy. Po ponad czterech latach walk -11 listopada 1918 roku w Compiegne pod Paryżem, odpowiedzialne za wybuch wojny Niemcy, podpisały bezwarunkową kapitulację. Oznaczało to ich poddanie się i zakończenie Wielkiej Wojny. W czasie walk poległo 10 milionów żołnierzy, a drugie tyle zostało inwalidami. Wskutek walk, chorób i głodu zmarło kolejne 10 milionów ludzi. Spalono i całkowicie zniszczono wiele miast i wsi.  11-sty listopada- to dla Polaków podwójne święto. To w tym dniu, po 123 latach niewoli i życia pod zaborami, odrodziła się wolna i niepodległa Polska. Do Warszawy przybył zwolniony z więzienia w Magdeburgu dowódca I Brygady Legionów Polskich – Józef Piłsudski i objął władzę nad wojskiem. Jako Naczelnik Państwa wysłał do najważniejszych państw depeszę o powstaniu państwa polskiego i podjął walkę o granice Polski.
Krwawe walki powstańcze naszych rodaków nie poszły na marne. Marzenia o własnym kraju i nadzieja 5 pokoleń Polaków o wskrzeszeniu Ojczyzny, spełniły się. To dzięki ich bohaterstwu, poświęceniu i odwadze, my możemy żyć we własnym i wolnym kraju. ,, Nie rzucim ziemi skąd nasz ród”.

Współtwórcy niepodległej Polski

Józef Piłsudski – twórca Legionów Polskich, dowódca I Brygady Legionów,  Naczelnik odrodzonego państwa polskiego
Roman Dmowski – polityk i dyplomata, zabiegał o niepodległość Polski na arenie międzynarodowej

Ignacy Paderewski – pianista i kompozytor, działał charytatywnie na rzecz odzyskania przez Polskę niepodległości, wydał ponad 300 koncertów na rzecz walczących Polaków

Szkolny zestaw podręczników i materiałów ćwiczeniowych obowiązujący w roku szkolnym 2021/2022

 

Szkolny zestaw podręczników i materiałów ćwiczeniowych obowiązujący w roku szkolnym 2021/2022 /PDF, 309 KB/->>

Wersja elektroniczna dokumentu: http://www.czerwonawola.pl/p1/szp21.docx

Egzamin ósmoklasisty 

 

 

Bezpieczny powrót do szkół

Główną wytyczną jest bezwzględne przestrzeganie podstawowych zasad higieny: częste mycie rąk, ochrona podczas kichania i kaszlu, unikanie dotykania oczu, nosa i ust, obowiązkowe zakrywanie ust i nosa przez osoby trzecie przychodzące do szkoły lub placówki, regularne czyszczenie pomieszczeń. Uczniowie w klasach nie będą musieli nosić maseczek. W miarę możliwości zaleca się taką organizację pracy i jej koordynację, która umożliwi zachowanie dystansu między osobami przebywającymi na terenie szkoły.

Wersja elektroniczna dokumentu: http://www.czerwonawola.pl/dokumenty/powrot.docx /15 KB/
Źródło
https://www.gov.pl/web/edukacja/organizacja-ksztalcenia-zalecenia-dla-dyrektorow

ProteGo Safe

– aplikacja zalecana przez MEN i Głównego
Inspektora Sanitarnego  …

Informacja w wersji elektronicznej: https://www.gov.pl/web/protegosafe