projekt

 

1.  Jak utworzyć prezentację?

https://zpe.gov.pl/a/tworzenie-prezentacji/Dw8aYWfGD

2.  Historia i rozwój informatyki projekt.

https://zpe.gov.pl/a/komputery-wokol-nas/D11vHyntm

 

3.  Materiały:

http://czerwonawola.pl/dok/hist.pdf

 

https://cloud-e.edupage.org/cloud/19.06.2020_-_informatyka_-_klasa_8_-_Historia_i_rozwoj_informatyki..pdf?z%3AmbWE49nv%2BDAKds2ZNF8NMO1%2BuUJToaPC2rHs%2FeDF2fCXNymtLaxR70Qpr6QIets%2F

 

I. Projekt prezentacji multimedialnej „Historia i rozwój informatyki”

II. Potrzebne informacje: podręcznik do kl. VIII s. 159 -168.

III. Obowiązkowe zadania nr 1, 8, 10, 11 (podręcznik s. 168-169)

 

IV. Plan prezentacji multimedialnej (7-10 slajdów):

Zagadnienie i slajdy:

1.    Slajd tytułowy.

2.    Dawne narzędzia do wykonywania obliczeń

3.    Pierwsze komputery oparte na mechanice precyzyjnej (koła zębate)

4.    Pierwsze komputery elektryczne (Eniac).

5.    Lata 1975-1981 w historii informatyki.

6.    Lata 1982-1991 w historii informatyki.

7.    Podsumowanie: współczesność, przyszłość.

 

POMOC:

https://view.genial.ly/60918131574dda0dbcdb6017/interactive-content-historia-informatyki

 

 

 

L.p.

ELEMENTY PREZENTACJI

LICZBA PUNKTÓW

UZYSKANA LICZBA PUNKTÓW

UWAGI

1.

ZAWARTOŚĆ MERYTORYCZNA

(zgodna z tematem,

wyczerpanie tematu

0-3

 

 

3.

ZWIĘZŁOŚĆ

(zapis w punktach, krótkie zdania, równoważniki zdań, hasła→ sedno)

0-1

 

 

4.

CZYTELNOŚĆ

(wielkość czcionki, układ, tempo wyświetlania)

0-1

 

 

5.

Grafika, estetyka

0-2

 

 

6.

Animacje i przejścia slajdów

0-1

 

 

7.

ATRAKCYJNOŚĆ, MULTIMEDIA

  • Film
  • Dźwięk: tło muzyczne, narracja
  • Inne elementy , np. ciekawostki z dziedziny historii informatyki

 

0-2

 

 

SUMA PUNKTÓW

 

 

 

OCENA PREZENTACJI MULTIMEDIALNEJ:

 

Maksymalna ilość punktów: 10

Ocena i punktacja:

Bardzo dobry 9-10 pkt

Dobry 7-8 pkt

Dostateczny 5-6 pkt

Dopuszczający 3-4 pkt

Niedostateczny – 2 p. i poniżej 2p.