Christmas Card Exchange

W grudniu 2022r. uczniowie klasy VI pod opieką P. Izabeli Śliwy, wzięli udział w wymianie kartek bożonarodzeniowych „Christmas Card Exchange”  Szóstoklasiści wykonywali kartki o tematyce świątecznej, na których napisali życzenia w języku angielskim. Kartki te zostały wysłane do rówieśników z Zespołu Szkół Publicznych w Kobyłce, którzy w ramach wymiany przysłali kartki dla uczniów naszej szkoły Wymiana ta miała głównie na celu zmotywowanie uczniów do nauki. Tworząc kartki bożonarodzeniowe uczniowie poznali nowe słownictwo oraz mieli okazję wykazać się kreatywnością oraz pomysłowością. Ponadto tradycja wysyłania kartek w naszym kraju powoli zanika na rzecz elektronicznych metod komunikacji, a w Anglii jest to nadal bardzo popularna metoda składania życzeń – co szczerze docenili nasi uczniowie.